OBLASTI SLUŽIEB

OBCHODNÉ PRÁVO

komplexné právo obchodných spoločnosti
realizácia právnych auditov
príprava a vyjednávanie obchodno-právnych zmlúv vrátane zmlúv s medzinárodným prvkom

SÚDNÉ SPORY

zastupovanie klientov na súde pri riešení sporov vymáhanie pohľadávok
príprava žalôb a ďalších podaní na súd

KONKURZNÉ PRÁVO

právna pomoc vo všetkých fázach konkurzného a reštrukturalizačného konania
prihlásenie pohľadávok do týchto konaní

SPRÁVNE PRÁVO

zastupovanie v správnom konaní,
vrátane územného a stavebného konania zastupovaniepri súdnom prieskume správnych rozhodnutí
právne poradenstvo obciam a ostatným subjektom v správnych veciach

PRACOVNÉ PRÁVO

spisovanie pracovnoprávnych dokumentov
príprava pracovných zmlúv
rozviazanie pracovného pomeru
právna pomoc odborovým organizáciám

OBČIANSKE PRÁVO

spisovanie občianskoprávnych zmlúv
právo nehnuteľností
bytové právo
vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov
právo duševného vlastníctva
právne poradenstvo vo veci dedičského práva

Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o.  je súčasťou významnej nadnárodnej siete advokátskych kancelárií HAJDUK & PARTNERS. V súčasnej dobe HAJDUK & PARTNERS pôsobí, okrem Slovenskej republiky, aj v Českej republike ako Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS s.r.o. a v Poľsku ako Kancelaria Adwokacka Piotr Adamczyk – HAJDUK & PARTNERS. Advokátska kancelária v Čadci začala svoju činnosť 1. mája 2004 kedy JUDr. Marek Jakubík a Mgr. Bogdan Hajduk začali poskytovať právne služby ako advokáti zapísaní v Slovenskej advokátskej komore v Bratislave. Právne služby pre klientov poskytovali ako advokáti do roku 2010, kedy došlo k založeniu spoločnosti Advokátska kancelária JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o., v ktorej sú obidvaja advokátmi a konateľmi a naďalej poskytujú právne služby, nielen klientom zo Slovenska, ale najmä z Českej republiky a Poľska.

Naši právnici

JUDr. Marek Jakubík

JUDr. Marek Jakubík

partner, advokát

t: +421 414 333 244
e: cadca@jakubik-hajduk.sk

Mgr. Bogdan Hajduk

Mgr. Bogdan Hajduk

partner, advokát

t: +421 414 333 244
e: cadca@jakubik-hajduk.sk

Kontakt:

JAKUBÍK & HAJDUK, s.r.o. Advokátska kancelária

Čadca, Horná 116, PSČ: 022 01
cadca@jakubik-hajduk.sk
t: +421 414 333 244
Fakturačné údaje: Identifikačné číslo: 36 868 892 Daňové identifikačné číslo: 202 306 83 88 Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Čadca,
číslo účtu IBAN SK6875000000004011622196.